Privacyverklaring

Focus now communicatie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.
Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:
o  Naam en adresgegevens
o  Contactgegevens
o  Bankrekeningnummer
o  Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Deze gegevens hebben wij nodig voor alle vormen van dienstverlening die ons bedrijf biedt zoals bijv. het opmaken/verzenden van offertes/facturen, om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit zolang u gebruikt maakt van onze dienstverlening of tot (indien door opdrachtgever gewenst) het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in ieder geval mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot 1 jaar na datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij stellen u hiervan altijd op de hoogte en u kunt hierin te allen tijde uw bezwaar kenbaar maken. Mocht het nodig zijn kunnen wij op uw verzoek een verwerkingsovereenkomst sluiten met de derde partij zodat uw gegevens met dezelfde discretie worden behandeld zoals bij Focus now communicatie.

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

U kunt hiervoor contact opnemen met:
Bedrijfsnaam: Focus now communicatie
Naam verantwoordelijke: G. Vos
Adresgegevens: Oosterstraat 20
Contactgegevens: info@focusnow.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.

Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van deze gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op. Als wij mogelijk misbruik signaleren zullen wij gepaste/wettelijke maatregelen nemen.

Laat ons je helpen!

Je kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur via 0599 – 853 873